Felhasználási feltételek

Adatvédelmi Nyilatkozat

(Adatvédelmi biztos nyilvántartási azonosító: 04222-0001)


A http://www.origo-santa.hu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban Weboldal) a ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ Zrt 9400 Sopron Győri u. 32-36 , (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A jelen Nyilatkozat (Nyilatkozat) az Adatkezelő által a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát ismerteti.

Adatkezelési elvek és jogszabályi megfelelés

Az Adatkezelő a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, az alábbi hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény("Avtv.")
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
Fenntartjuk a jogunkat, , hogy adatvédelmi politikánkat és egyben jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.

 

Az adatkezelés célja , adatbiztonság


A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja:
• tájékoztatás nyújtása szolgáltatásokról, marketing akciókról, termékekről akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában
• az Adatkezelő az álláskeresők részére álláslehetőségeket közvetítsen
• piackutatás, piaci elemzések és statisztikák készítése,
Fenntartjuk jogunkat, hogy ügyfeleinktől gyűjtött, statisztikai - azaz személyes adatnak nem minősülő - adatokat adatvédelmi politikánknak és jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra hozzuk, valamint harmadik személyek számára továbbítsuk.
Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Adatkezelő Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik.
Weboldalunkon a linkekre (hiperhivatkozás) kattintva Ön elhagyhatja oldalainkat. Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag a Adatkezelő által üzemeltetett oldalakra (origo-santa.hu/) érvényes. Jelezzük, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy más szolgáltatók betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben szükségét érzi, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az oldalak szolgáltatóinak adatvédelmi Nyilatkozatát.A Weboldalon belépést követően a Felhasználóknak bármikor lehetőségük nyílik adataik módosítására illetve törlésére. Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldal látogatóit is) az info@origo-santa.hu e-mail címen, illetve a +36-99-511-540 telefonszámon az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni.
Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője mindent elkövet hogy az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védje a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).A kezelt adatok köre

Felhasználónk a regisztrációhoz és a hírlevél igénylésekor valamint néhány kényelmi szolgáltatás eléréséhez a nevét, e-mail címét adja meg. A regisztráció önkéntes, melynek elvégzésével és ennek során a fenti adatok megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatokat nyilvántartsa, kezelje.
Munkaerő-közvetítési szolgáltatásunk eléréséhez felhasználóinkat megkérjük, hogy regisztrálják magunkat honlapunkon, a regisztrációt követően pedig az alábbi személyes adatokat közölésére kérjük:
• önéletrajz és motivációs levél feltöltése (tartalmi és formai kötöttség nélkül)
• pályázati adatlap kitöltése (születési, lakhelyre, végzettségre, munkahelyre érdeklődési körre vonatkozó adatok)
Az önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait bármikor saját kezűleg módosíthatja, frissítheti és törölheti. Közös érdekünk, hogy önéletrajzában és egyéb pályázati dokumentumaiban szereplő adatai aktuálisak legyenek.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkoznak. A feltöltött különleges adatokat az Adatkezelő törli és jogosult az adott felhasználó regisztrációját törölni.

Önéletrajzának és egyéb pályázati dokumentumainak feltöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes és egyéb adataival az alábbi adatkezelési műveleteket végezzük: rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, a továbbítás, hozzáférhetővé tétel, zárolás, törlés és megsemmisítés.

Pályázati dokumentumait az Ön hozzájárulása alapján továbbítjuk, illetve hozzáférhetővé tesszük mindazon munkaadóknak akiknek állásajánlatában megjelölt preferenciák egybeesnek az Ön által megadott jellemzőkkel (Adattovábbítás). Kérjük jelezze, amennyiben személyes adatainak valamely személy vagy szervezet részére történő továbbításához nem járul hozzá. Amennyiben ilyen igényét nem jelzi, azt úgy tekintjük, hogy Ön valamennyi, a weboldalon aktuálisan szereplő személy és szervezet felé irányuló adattovábbításhoz hozzájárult.


Kommunikáció, ” adataim” elérése, funkciók pld. jelentkezés egy állásra

Szolgáltatásunk során
• elektronikus levelezés
• kapcsolatfelvételi (érdeklődés) űrlapok
• munkaerő-közvetítési rendszerünk a JOBB JOB rendszer felületén , automatikus, vagy egyedi üzenetek
• állás és ingatlan figyelő értesítési szolgáltatásunk

segítségével lépünk kapcsolatba ügyfeleinkkel. Kérjük, hogy a regisztráció illetve később a belépés során az „adataim” fülre kattintva ellenőrizze rendszerüzeneteit, mert előfordulhat, hogy technikai probléma folytán nem kap külső e-mail értesítést. Üzeneteinket a Felhasználó által megadott e-mail címre postázzuk, így kizárólag a Felhasználó felelőssége, ha a megadott címhez harmadik személynek hozzáférése van és ebből kellemetlensége, kára származik.
A kapcsolat felvételi űrlapok kitöltése és elküldése nem jelent regisztrációt, az abban megadott adatok nem kerülnek eltárolásra. Az „INGATLANOK” menüpontban indított kapcsolatfelvételi űrlapok az adott ingatlanhoz tartozó OTTHON CENTRUM iroda címére és tanácsadójának kerülnek küldésre, a „MÉRNÖKI MUNKÁK” menüpont és az „ÁLLÁSOK” menüpontból pedig az ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ Zrt. szakmailag érintett munkatársainak.
A weblapon megjelenített ingatlanadatok az Otthon Centrum tulajdonát képezik a weboldalon egy ún. XML fájl segítségével kerülnek megjelenítésre. Az Adatkezelő az ingatlantulajdonosok adataival nem rendelkezik, azokat nem kezeli.
Reklámnak minősülő leveleket felhasználóink részére kizárólag felhasználóink előzetes hírlevélküldésre történő feliratkozását követően, a hozzájárulásával küldünk, világosan és egyértelműen azonosítható formában.
Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok és egyéb levelek küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

Anonim látogatóazonosító ("cookie") IP azonosítás és naplóállományok

Anonim látogatóazonosítót használunk annak érdekben, hogy látogatóink részére testreszabott és emelt szintű szolgáltatást nyújtsuk.
Az anonim látogatóazonosító egy olyan text file, amiket böngészője helyez el számítógépe merevlemezén.. Az anonim látogatóazonosító kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas.

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére.
Szolgáltatásaink nyújtása során a szolgáltatást végző szerverek által rögzített
naplóállományok ("logfile"-ok) a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző és operációs rendszer típusa, a kérés ideje és időtartama, a kért oldal címe, a korábban látogatott oldalak, stb. Az ilyen adatok rögzítésének kizárólagos célja a honlap-látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.


Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg. (info@origo-santa.hu ; Tel.: 99 511 540)

Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére az alábbi esetekben:


• ha Ön azt kéri
• ha az adatkezelés célja megszűnt
• ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte
• ha az adatok kezelése jogellenes (pld. az anyagaiban különleges adat szerepel)
• ha az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható


Ön a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Tiltakozásával egyidejűleg az adatkezelést felfüggesztjük és 15 napon belül tájékoztatjuk az általunk tett lépésekről. Amennyiben tiltakozása indokolt, intézkedünk az adatok zárolásáról és az érintett felek értesítéséről. Amennyiben eljárásunkat nem tartja megfelelőnek az Ön vagy az Adatkezelő székhelye szerinti Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Hatályos: 2010. október 29.


Kapcsolatfelvétel