Felhasználási feltételek

A www.origo-santa.hu használata


A www.origo-santa.hu oldal üzemeltetője:
ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ Zrt
9400 Sopron Győri u. 32-36
cg.: 08-10-001664
Fax 99 511 549 Tel: 99 511 540
info@origo-santa.hu

Az ORIGO-SÁNTA bejegyzett logó és a www.origo-santa.hu domain az ORIGO-SÁNTA INVEST Zrt tulajdona, melyek felhasználásához hozzájárult.


A www.origo-santa.hu weboldalainak megtekintésével –akkor is ha nem regisztrált Felhasználó- Ön elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet, mert a jelen használati szabályzatban foglaltak elfogadása feltételét képezi a weboldal használatának.


Az www.origo-santa.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A jelen portálon található információk kifejezetten csak figyelem-felkeltési és tájékoztatási célokat szolgálnak, nem képezik semmilyen szerződés alapját. Kizárjuk az oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, felelősséget. Amennyiben ezen adatokra támaszkodik azt kizárólag saját kockázatára teheti meg.
A jelen oldalakról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket (hiperhivatkozás) igénybe veszi, a jelen oldalakat el fogja hagyni. A website-okat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos kockázatára és felelősségére történik.


Az www.origo-santa.hu előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.


A www.origo-santa.hu jogosult az oldalak tartalmát –a felhasználási feltételeket is- naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.
Portálunkat kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatja. Nem kísérelheti meg feltörni a portált, bármilyen módon zavarni a működését és nem használhat semmilyen automatizált megoldást a portál tartalmának lekérésére.


A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával a hatályos jogszabályokat betartva eljárni. A felhasználó más személyre vonatkozó adatot csak az érintett kifejezett hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a jelen feltételeket megsértő felhasználót az oldalról kizárjuk, regisztrációját töröljük. A portál üzemeltetője a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről minden esetben értesíti a Felhasználót. A Felhasználók magatartásáért harmadik fél felé felelősséget nem vállal.

A portál üzemeltetője minden elvárható intézkedést megtesz a portál szolgáltatásainak zavartalansága és folyamatossága, az adatok biztonsága, valamint a letölthető anyagok vírusmentessége érdekében, melyekért az internet „sajátosságai” miatt felelősséget vállalni nem tudunk. Jelszavának, azonosítójának megőrzése a Felhasználó felelőssége!


Kapcsolatfelvétel