Blog

Energiahatékonyság: nem értjük az alapjait, mégsem hallgatunk szakemberre

Habár az ingatlantulajdonosok 60-65% nem, vagy helytelenül ismeri a szigetelőanyagok legfontosabb energiahatékonysági jellemzőit, épületeik felújításának megtervezéséhez 72%-uk mégsem veszi igénybe építész vagy tervező szakember segítségét – derül ki a Knauf Insulation 630, felújítást végző ingatlantulajdonos körében végzett szakmai kutatásából. A családi ház tulajdonosok 54%-a energiamagtakarítás céljából újítja fel ingatlanát, de az építésszel terveztetők is elsősorban csak a kiviteli tervek elkészítését és az engedélyeztetésben való részvételt várják el a szakembertől, az anyagok beszerzésében való közreműködést már nem. Ennek eredménye pedig az, hogy az ingatlan megtervezett és kivitelezett energiahatékonysági teljesítménye jelentősen eltér egymástól, így a tulajdonos a fűtésszámlán keresztül akarata ellenére is tovább kénytelen költeni otthona melegére. Budapest, 2012. október Knauf Insulation

 

Az emelkedő energiaárak és a csökkenő reálkeresetek idején épületeink energiahatékonysági fejlesztése nem úri hóbort, hanem gazdasági kényszer, amely ráadásul lélegeztető gépen tartja az erősen gyengélkedő építőipart, hiszen a Build Communication Kft. adatai alapján napjainkban négy családi ház felújításra mindössze egy új építkezés jut.

 

Felújítás: cél az energiahatékonyság

A Knauf Insulation kutatatása is ezt, az ingatlantulajdonosok által felismert szükségszerűséget igazolja, hiszen a felmérésben megkérdezett családi ház tulajdonosok döntő többsége, 54%-a energia megtakarítás, azaz a fűtésszámla csökkentése érdekében fogott a felújításba és csak ezt a szempontot követte a kényelem (36%), valamint az ingatlan esztétikai állapotának (30%) fejlesztése. A felújítás során a családi ház tulajdonosok 35%-a ablakcserét, 29%-uk fűtéskorszerűsítést, 28%-a tető, illetve padlás szigetelést, szintén 28%-uk homlokzati szigetelést, 25%-uk pedig tetőfelújítást, illetve ezek kombinációját végezte el a ház energiahatékonyságának javítása érdekében.

 

Mint a foci! Tényleg mindenki ért hozzá?

Egy önmagától kitekeredő üveggyapot padlásszigetelés felhelyezése nem igényel szakértelmet, de egy homlokzati szigetelés méretezése vagy a fűtéskorszerűsítés kialakítása és kivitelezése már igen. Éppen ezért volt a Knauf Insulation szakemberei számára is meglepő az a tény, hogy a felújításba kezdő családi ház tulajdonosok 2/3-a egyáltalán nem vesz igénybe építészt vagy tervezőt. Az esetek azon 1/3-ában, amikor azonban a tulajdonos építész vagy tervező segítségét kéri, a szakember szerepe elsősorban a kiviteli tervek elkészítésére és az engedélyeztetésre irányul, de az azokban meghatározott energiahatékonysági paramétereknek megfelelő építőanyagok és termék kiválasztásában már csak 10-ből 8 megrendelő kéri a szakember segítségét.

 

Mennyi? 30! Mi harminc? Hát mi mennyi?

Pedig ha valahol, akkor a szigetelőanyagok kiválasztásában elkelne a szakértelem! A Knauf Insulation kutatásában megkérdezett családi ház felújítók 66%-a számára a szigetelőanyagok hőszigetelő képessége a legfontosabb szempont, ugyanakkor döntő hányaduk helytelenül vagy nem tudja, hogy mi a szigetelőanyagok legfontosabb tulajdonságainak jele, illetve, hogy annak alacsony vagy magas értéke-e a kedvező. A hővezetési tényező (lambda érték) fogalmával a megkérdezettek alig ötöde van tisztában - közülük is csak minden második tudja, hogy ez az érték annál jobb, minél alacsonyabb. A szigetelőanyagok hővezetési ellenállásának (R érték) fogalmát pedig mindössze 100-ból 2 felújító (!) ismeri. Ennek ellenére az esetek átlagosan 75%-ában a szigetelőanyagokat a megrendelő, vagyis az ingatlan tulajdonosa saját maga vásárolja meg


 

És akkor jönnek a szakik! Vagy mégsem?

A kivitelezők mindössze az esetek 25%-ban vásárolják meg a felújításhoz szükséges szigetelőanyagokat, ám elsősorban a kereskedők ajánlatai és nem a tervező által meghatározott műszaki szempontok szerint döntenek, vagyis az ár, mint szempont a minőség elé kerül. A Knauf Insulation kutatásából kiderül az is, hogy 100-ból mintegy 60 családi ház homlokzat szigetelését végzi szakkivitelező vagy generálkivitelező, a fennmaradó 40 ingatlanon ezt a munkafázist is a tulajdonos saját maga valósítja meg.

 

„Az építész által megtervezett és a kivitelező által megvalósított felújítások azonban sokszor nem a tulajdonos által elvárt megtakarítást eredményezik, vagyis az épület tervezett és valós energiahatékonysági teljesítménye jelentős mértékben eltér egymástól” – mondta Aszódy Tamás, a Knauf Insulation ügyvezető igazgatója. „Ennek oka nem csak abban rejlik, hogy az ingatlantulajdonosok nem követik az építész szakemberek által kiszámolt és megtervezett műszaki specifikációkat, vagy saját maguk végzik a hőszigetelő rendszerek beépítését, de abban is, hogy e rendszereket egymással nem harmonizáló elemekből válogatják és állítják össze” – tette hozzá a szakember.

 

Mégsem érheti szó a ház elejét!

Habár a Knauf Insulation kutatatásának eredményei szerint a családi házat felújító ingatlantulajdonosok 72%-a még mindig polisztirollal szigeteli otthona homlokzatát, örömteli tény, hogy a megkérdezettek 57%-a komplett szigetelő rendszert alkalmaz a homlokzati hőszigeteléshez, amely már önmagában jelentős lépés a tervezett és a megvalósult rendszerek energiahatékonysága közötti különbség csökkentése terén.

Forrás: Knauf Insulation

 

A Knauf Insulation kutatásáról

·        A kutatás 630 felújítást végző családi ház tulajdonos körében készült 2012. április-augusztus  között, kérdőíves lekérdezés módszerével.
·        A felmérésben megkérdezettek 39%-a építkezik, 61%-uk felújítja ingatlanát. Jelen sajtóközlemény a felújítást végzők adatait összesíti.
·        Az építkezők 51%-a 31-40 év közötti, túlnyomó részben 2 vagy többgyermekes, jellemzően pesti vagy Pest környéki család. A felújítók szinte minden korosztályt egyformán reprezentálnak, jellemzően 2-3 fős háztartásokat alkotnak és döntő részben vidéken élnek.

 
A blogbejegyzés forrása:

Knauf InsulationKapcsolatfelvétel